Yoga Friends

Najbliższe zajęcia w Yoga Friends

Yin-Yang

18:15-19:45 Victoria Markiewicz

Yoga od Podstaw

18:30-20:00 Małgosia Gwizdek

Ashtanga I seria

20:00-21:30 Sonya