Yoga Friends
Zajęcia

Regulamin

Osoba chcąca wziąć udział w zajęciach jogi prowadzonych w Yoga Friends zobowiązana jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

 1. Na zajęcia udajemy się po opłaceniu ich zgodnie z cennikiem.
 2. Opłaty realizowane są wyłącznie z góry. Uczestnicy otrzymują imienne karty, które należy okazać przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Yoga Friends nie przenosi opłat na następny okres, ani nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia
 4. W ramach opłaconej ilości zajęć w ustalonym w cenniku czasie można uczestniczyć w dowolnych zajęciach u dowolnego nauczyciela. Każde wejście na zajęcia należy zgłosić w recepcji.
 5. Odzież i obuwie pozostawiamy w szatni – cenne przedmioty i dokumenty można zabrać na salę i położyć w wyznaczonym miejscu. Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 6. Udział w zajęciach mogą brać osoby, które ukończyły 15 rok życia. Udział osób poniżej 15 roku życia możliwy jest za zgodą opiekunów i po indywidualnej konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 7. Poważne problemy zdrowotne (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzje) proszę zgłaszać przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach.
 8. Panie w ciąży (w zajęciach mogą uczestniczyć kobiety od 14 tygodnia ciąży), w czasie menstruacji i podczas menopauzy mają odmienny cykl asan – prosimy zgłoszenie się do nauczyciela przed zajęciami.
 9. W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, skorzystaj z opinii lekarza.
 10. Podczas wykonywania ćwiczeń zabrania się udzielania pomocy innym uczestnikom zajęć bez zgody nauczyciela.
 11. Sprzęt do ćwiczeń, z którego korzystamy, należy po zajęciach odłożyć na miejsce aby następna lekcja jogi rozpoczęła się w uporządkowanej sali.
 12. Po sali poruszamy się boso lub obuwiu zmiennym.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Yoga Friends. Uczestnicy zajęć mogą na koszt własny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 14. Yoga Friends nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.