Yoga Friends
Nauczyciele

Katarzyna Dul

Dane kontaktowe

502 033 174


“"Joga dla mnie to niezwykle przemyślany sposób pracy z własnym ciałem, potrafiący dostosować się do jego aktualnych potrzeb."”

Katarzyna Dul

O mnie

 
Jestem absolwentką AWF w Poznaniu ( specjalność turystyka ) i najróżniejsze formy aktywności ruchowej ( lekkoatletyka, siatkówka, pływanie, jazda na rowerze ) towarzyszyły mi już od wczesnych lat młodości. 
Praca w turystyce i liczne podróże nauczyły mnie otwartości na drugiego człowieka jego kulturę, warunki życia i zdrowia .
 
 

Joga w moim życiu

Od 2007 roku zajmuję się jogą, również zawodowo jako jej nauczyciel .
Joga będąc niejako konsekwentną kontynuacją moich zainteresowań tzw.ćwiczeniami fizycznymi, stanowi dla mnie niezwykle przemyślany sposób dyscyplinowania własnego ciała. 
Szczególnie jest mi bliska joga wg metody B.K.S. Iyengara ze swoją racjonalną wiedzą w dziedzinie budowania sekwencji asan. 
Na gruncie jogi Iyengara, pojawiła się w moim życiu joga regeneracyjna wg Judith Hanson Lasater, będąca niejako rozbudowanym i pogłębionym regeneracyjnym aspektem jogi Iyengara. 
 

Kwalifikacje i doświadczenie

Dyplomowany Nauczyciel Jogi wg metody B.K.S.Iyengara (Intro II ) 
Dyplomowany Nauczyciel Jogi Regeneracyjnej ( Relax&Renew Teacher ) wg Judith Hanson Lasater. 
 

Moje zajęcia

Podczas swoich zajęć szczególny akcent kładę na regeneracyjny aspekt jogi Iyengara, uznając prawo każdego z nas do odpocznienia i wytchnienia.

Prowadzę cykliczne warsztaty jogi regeneracyjnej : "Regeneracja+ Relaks + Bezruch" .

Poza jogą

Uwielbiam spędzać czas z moją rodziną i z przyjaciółmi. 
Grywam na pianinie. 
Pracuję też, jako medyczna wolontariuszka w Hospicjum Pallium w Poznaniu. 
Prowadzę swój blog : www.restoreandcare.com